DN 19030116

Inte utan att man börjar fundera på vad för "gummivaror" som salufördes...

Från Dagens Nyheter 1903-01-16