Dvärgfladdermus (Pipistrellus Pygmaeus)

Ljudfil inspelad strax före kl 23:00. De långsamma ljuden, som är vanliga navigeringsljud, går över till ett snabbare tempo när djuret för "syn" på en insekt och går då över till att lokalisera och fånga insekten. Middagen är räddad. Eller iallafall en del av den. En fladdermus kan äta mängder av myggor en enda kväll.

  1959 Hits

Kaleidoscope manual

https://www.wildlifeacoustics.com/uploads/user-guides/Kaleidoscope-Pro-User-Guide_2022-12-22-143553_fnvg.pdf

  584 Hits

Fladdermöss runt knuten

 Här har jag försökt samla ihop information om svenska fladdermöss och andra saker som jag vill hålla reda på. Artnamn, svenska Artnamn, Vetenskapligt      Frekvens (kHz) vid maximal energi Vattenfladdermus   Myotis daubentonii 45 Dammfladdermus Myotis dasycneme 35 Fransfladdermus Myotis nattereri 50 Mustaschfladdermus...

Continue reading
  501 Hits
Livet på landet
Free Joomla templates by Ltheme