Fladdermöss runt knuten

 Här har jag försökt samla ihop information om svenska fladdermöss och andra saker som jag vill hålla reda på.

Artnamn, svenska

Artnamn, Vetenskapligt     

Frekvens (kHz) vid maximal energi

Vattenfladdermus  

Myotis daubentonii

45

Dammfladdermus

Myotis dasycneme

35

Fransfladdermus

Myotis nattereri

50

Mustaschfladdermus

Myotis mystacinus

45

Tajgafladdermus

Myotis brandtii

45

Nymffladdermus

Myotis alcathoe

50

Bechsteins fladdermus

Myotis bechsteinii

50

Större musöra

Myotis myotis

35

Nordfladdermus

Eptesicus nilssonii

30

Sydfladdermus

Eptesicus serotinus

25

Gråskimlig fladdermus

Vespertilio murinus

25

Större brunfladdermus

Nyctalus noctula

19, 24

Mindre brunfladdermus

Nyctalus leisleri

23, 27

Dvärgpipistrell

Pipistrellus pygmaeus

52

Sydpipistrell

Pipistrellus pipistrellus

45

Trollpipistrell

Pipistrellus nathusii

40

Brunlångöra

Plecotus auritus

35

Grålångöra

Plecotus austriacus

35

Barbastell

Barbastella barbastellus

34, 43


Bra att ha länkar:

https://www.spektrogram.chiroptera.se/wp-content/uploads/2015/11/15PipDiffFacts.pdf

https://batlife-sweden.se/

https://github.com/cloudedbats/cloudedbats_wurb_2020

https://www.batmapper.org/

fladdermoss-artkartering-utyp-v-1-2-20210414
456 kb
fladdermus-linjetaxering-20150112
166 kb
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Kaleidoscope manual
Podcast tips
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Friday, 12 July 2024
Livet på landet
Free Joomla templates by Ltheme