Tankar om arkiv

En särskild problematik uppstår ofta när arkivbildaren avlidit och de efterlevande upplever "de gamla papperna" i personarkivet som en besvärande tillgång utan ekonomiskt värde jämfört med övrig kvarlåtenskap. De anhörigas villrådighet gäller mindre de personliga handlingarna än materialet från den avlidnes offentliga verksamhet i föreningar, kommuner, företag mm. I alltför många fall blir lösningen att kasta eller bränna detta material, ett tillvägagångssätt som orsakat betydande arkivförluster och som man måste avråda från också därför att det dels är osäkert vem som äger de handlingar arkivbildaren förvaltat i egenskap av förtroendevald, dels i många fall rör sig om historiskt värdefullt material. Därför bör man antingen kontakta de föreningar etc som materialet härstammar från för eventuell återlämning eller rådgöra med närmaste folkrörelse-, kommun- eller landsarkiv eller med den lokala hembygdsföreningen. En viktig förebyggande åtgärd är att var och en själv så långt möjligt ordnar sitt material på ett enkelt och överskådligt sätt och inte överlåter denna grannlaga uppgift på anhöriga eller utomstående med sämre möjligheter att bedöma dess värde och struktur. 

Backwater bryggeriet.
Radiostationen
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 16 May 2021
16 November 2020
politism
Rebecca Weidmo Uvell, borgerlig debattör, tidigare bärare av den papperskrona som är Skattebetalarnas förenings titel slöseriombudsman och författare till pamfletten Nätsmart: en guide till påverkan på sociala medier har slagit till igen. I dagarna g...
13 November 2020
politism
Eller en studie i inkrökthet. The summer of 2020 has seen the city of Portland, Oregon, become a symbol and a venue for the further, dramatic polarization of the United States. More than a hundred nights of intense protests against police violen...
13 November 2020